Personvernerklæring

Innledning

Innov AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Personvernerklæringen vår beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller leiebil, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1. Behandlingsansvarlig

Innov AS er ansvarlig for behandlingen av Innov AS.

2. Vår bruk av personopplysninger

2.1. Registrering og innsamling av personopplysninger

Innov AS behandler de personopplysningene du oppgir når du bestiller leiebil hos oss. Mer spesifikt vil dette si navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse, fødsels- og personnummer og kortopplysninger.

2.2. Hva personopplysningene benyttes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg den leiebilen du har bestilt og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Opprettelse av bestilling hos Innov AS vil medføre behandling av dine personopplysninger. Ved bestilling må du akseptere denne personvernerklæringen som da innebærer at du har gitt samtykke til at Innov AS kan behandle de personopplysningene som følger av denne personvernerklæringen, jf. personopplysningsloven § 8. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

De personopplysninger som vil bli behandlet er ditt fulle navn, fødsels- og personnummer, mobilnummer, betalingskort opplysninger, e-postadresse og leiebilens registreringsnummer. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å kunne administrere ditt kundeforhold hos oss på best mulig måte tilpasset deg og dine behov.

Av øvrige personopplysninger, vil vi registrere og lagre din informasjon om leietidspunkt, leiebeløp, bompasseringer, fylling av drivstoff og kilometer kjørt knyttet til et leieforhold. Formålet er å sikre leveranse av tjenesten med beregning av kostnader knyttet til leieforholdet. Vi ønsker også å benytte disse personopplysningene for å kunne personalisere innholdet på din profil. Personopplysningene vil også bli benyttet for å utarbeide statistikk som vi vil bruke til å forbedre og videreutvikle våre tjenester.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke biler våre brukere klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, forbedre tilgjengelighet av kjøretøy. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

2.3. Særlig om bruk av informasjonskapsler

På vår nettside www.innov.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies brukes for å gjøre www.innov.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon.

3. Særlig om bruk av personopplysninger i tilknytning til markedsføring

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av.

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Innov AS kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse.

Innov AS benytter for øvrig e-post og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette.

Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

4. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Innov AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når vi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

5. Utlevering av personopplysninger - Taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
  • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
  • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Innov AS tilgjengelig gjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Innov AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Innov AS krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Innov AS kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

6. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Innov AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

7. Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  • Behandlingen av personopplysninger endres.
  • Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Innov AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på vår nettside.

8. Henvendelser

Du kan når som helst ta kontakt med vår kundeservice på +47 955 55 666 eller post@innov.no dersom du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.